Cégismertető PDF Nyomtatás E-mail

CÉGISMERTETŐ


Müller József vagyok, a cég ügyvezetője. A Társaságot 2008-ban alapítottam, azt megelőzően 2000. évtől egyéni vállalkozói formában tevékenykedtem.
Társaságunk a tűz- munka- és környezetvédelem területén tevékenykedik.
Immár évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakembereink magas színvonalú, minőségi munkája kivívta partnereink elismerését, és megbízható piaci pozíciót biztosított cégünk számára az elmúlt esztendőkben. Sikereink kulcsa: a folyamatos szakmai továbbképzés mellett szolgáltatásaink megbízhatóságában és minőségében, üzletpolitikánk kiszámíthatóságában a partnereink teljes körű kiszolgálásában rejlik.
Tagja vagyunk az országos munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szövetségnek (MUFOSZ), mely évente több szakmai konferenciával segíti elő a folyamatos változások követését.
Folyamatosan fejlesztjük technikai és számítástechnikai hátterünket, hogy az elvégzett munka és annak dokumentációja az EU elvárásainak is megfeleljen.

Mint azt a munkáltatók is tudják az Európai Uniós csatlakozással egy időben több törvény és rendelet lépett életbe. Ezen törvényi változásokról, a munkáltatókra nézve kötelezően előírt feladatokról, kötelezettségekről szívesen adunk részletes, egyénileg a cégekre szabott tájékoztatást. Mindezt azért, mert mi a MEGELŐZÉST képviseljük, hiszen tudjuk, hogy a munkabalesetek, káresemények megelőzése költségkímélőbb megoldás, mint a már bekövetkezett baleset, káresemény, műszaki mentés költségei és a szakhatóságok által kiszabott bírságok kifizetése.
Partnereink széles skálán mozognak, megtalálható benne kétfős vállalkozás, de az 500 főt foglalkoztató létesítmény is. Szakmai felelősség biztosítással rendelkezünk.

Miért érdemes igénybe venni munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatásainkat?
•    Napjainkra a munka, tűz és környezetvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások mind a hatóságok, mind a megrendelők részéről oly módon sokrétűvé váltak, hogy megfelelő ellátásukat csak jól felkészített, folyamatosan továbbképzett szakemberek biztosíthatják. Miért bajlódna munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok böngészésével? Ön koncentráljon a tevékenységi köréhez tartozó feladataira, a munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységek ellátását bízza ránk! A megbízást a hatályos jogszabályok alapján, az Ön igényei szerint, teljes mértékben testre szabottan végezzük.
•    Díjtalan helyszíni felmérés
•    Árszabásunk cégre szabottan, ár-érték arányában is a kedvezőnek bizonyult működésünk ideje alatt.


Néhány alapvető feladat a teljesség igénye nélkül:
MUNKAVÉDELMI FELADATOK:
a)    munkabiztonsági szaktevékenység ellátása az 1993. évi XCIII. tv. alapján:
-    üzembe helyezések előkészítése (munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, ideértve az újraindítást is), az írásbeli elrendelésre javaslat
-    kockázatelemzést és értékelést, annak évenkénti és indokolt esetben történő felülvizsgálatát,
-    soron kívüli ellenőrzés elvégzése
-    a megelőzési stratégia munkabiztonsági részének elkészítése
-    az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
-    a munkabaleset kivizsgálása, bejelentés, nyilvántartás,
-    munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.
Egyéb munkavédelmi feladatok:
-     évente igény szerint munkavédelmi bejárás, észrevételek, javaslatok dokumentálása, átadása a Megbízó részére,
-    egyedi munkavédelmi ügyekben vizsgálat folytatása, Megbízó részére a döntés előkészítése
-    a külső hatósági előírások (kötelezés, információkérés) alapján eljárni, a Megbízó dokumentációt, válaszokat előkészíteni
-    együttműködés a munkavédelemben érintett más szervekkel, személyekkel.

TŰZVÉDELMI FELADATOK:
-    kapcsolattartás a tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását végző szakműhellyel, annak felelős személyével, jogszabály szerinti nyilvántartás elkészítése
-    a 54/2014. (XII.05.) BM. rendelet alapján a készenlétben tartó által végzendő vizsgálatok elvégzésének, dokumentálásának koordinálása,
-    tűzvédelmi szabályzat elkészítése, naprakészen tartása
-    tűzvédelmi oktatás megszervezése, lebonyolítása
-    a külső hatósági előírások (kötelezés, információkérés) alapján eljárni, a munkáltatói dokumentációt, válaszokat előkészíteni
-    javaslattétel esetleges új tűzoltó készülék, felszerelés beszerzése esetén.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK:
•    környezetvédelmi szemle tartása, alap állapot felmérése
•    termelési tevékenység kapcsán keletkező hulladékok nyilvántartása, besorolása, anyagmérleg
•    hulladékokkal kapcsolatos kötelező adatszolgáltatások elkészítése
•    üzemi gyűjtőhely szabályzat készítése /előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése/
•    hulladékgazdálkodási terv elkészítés, folyamatos aktualizálása
•    meglévő légszennyező pontforrások engedélyeztetése (változás jelentés, megszüntetés)
•    új légszennyező pontforrás engedélyeztetése
•    légszennyezés mértéke éves bejelentés elkészítése
•    FAVI bejelentések elkészítése
•    zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok elvégzése
•    klímarendszerekkel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok elvégzése
•    a külső hatósági előírások (kötelezés, információkérés) alapján eljárni, a Megbízó dokumentációt, válaszokat előkészíteni

Mohács, 2015. március 05.

Tisztelettel:

Müller József
ügyvezető